ons instituut

Over ons

Instituut Voor Turkse Studies Integratie En Onderzoek is een niet-gouvernementele organisatie gevestigd in de stad Antwerpen in het Vlaamse Gewest sinds 26/6/2019.

onze missie

1. Organisator en opstelling van onderwijsprogramma's die de studieachterstand van de Turkse kinderen en jongeren wegwerken
2. Organisator en opstellen van onderwijsprogramma's die de kinderen en jongeren helpen het Nederlands beter aan te leren.
3. De kinderen en jongeren die in ons maatschappelijk leven sterven, proberen een positieve in vorming te geven en hun integratie te praktisch via onderwijsprojecten.
4. Studenten en docenten sterven in het lot van het uitwisselingsprogramma's hier om te helpen en adviseren.
5. Samenwerkingsverbanden aangaan op wetenschappelijke basis met verschillende instellingen.

Als Instituut voor Turkse Studies, Integratie en Onderzoek, succesvolle wij dat de taal van de integratie het ONDERWIJS zelf is en niet gebruikt het Nederlands, Engels, Frans of Turks. Talen zijn slechts hulpmiddelen voor betere integratie. Dus moeten thuistalen bruggen zijn voor een betere integratie en voor betere schoolprestaties.

Wij behouden van onze gemeenschap

Als “Instituut Voor Turkse Studies Integratie En Onderzoek” zijn we een gemeenschap die wil bijdragen aan de harmonie van de Turkse samenleving, 50 jaar in het Vlaamse Gewest van België is, door zich aan te passen aan de woon de land wantar, gebaseerd op onderwijs en onderzoek.

Om de taalproblemen van de Turkse samenleving in Europa op te lossen, voorbereiden en implementeren we trainingsprogramma's om de Turkse taalontwikkeling van onze kinderen en jongeren die opgroeien in de Turkse samenleving te ondersteunen.

Het is onze prioriteit om de persoonlijke ontwikkeling en sociale aanpassing van onze kinderen en jongeren die opgroeien in de Europese Turkse samenleving te ondersteunen in het lot van de prioriteit “onderwijs”.

WOORD VAN DE VOORZITTER

In het onderwijs maken wij het verschil.
wilde ouders,
samengestelde leerlingen,
waardeer collega's,

Ons drijfveer bij het oprichten van het Instituut voor Turkse studies, integratie en onderzoek was de wegwerken van de studieachterstand bij Belgische Turken.

Vlaamse autochtone leerlingen scoren gemiddeld 82 punten hoger from leerlingen met een buitenlandse herkomst. Volgens de laatste PISA-gegevens heeft Vlaanderen de grootste etnische prestatiekloof van heel Europa in het onderwijs. Maar wat PISA-gegevens ook tonen is de hogere motivatie die jongeren met een migratieachtergrond hebben. Dus hebben de leerlingen met een migratieachtergrond hogere motivatie maar hebben ze lage schoolprestaties. Het is precies onze inzet om deze achterstand weg te werken via het diepgaand aanleren van de moedertaal.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat het stimuleren van de moedertaal in een meertalige context een gunstig effect heeft op het onzeker van het Nederlands. Het is bewezen dat kinderen positief dienen te worden gestimuleerd door hun omgeving om hun moedertaal te gebruiken zodat ze zich niet 'anders' zouden voelen. Als dit niet Gazzeurt is, dreigt deze kinderen een negatief zelfbeeld te krijgen omdat ze juist door hun beperkte moedertaalkennis zich effectief niet goed voelen in het 'anders zijn'.

Onze minder zullen bijdragen aan de vorming van een positieve identiteit. Dit zal op zijn beurt leiden tot een beter begrip en inzicht van de multiculturele samenleving waarvan de kinderen deel uitmaken.

Als Instituut voor Turkse Studies, Integratie en Onderzoek, blijkt wij dat de taal van de integratie niet Nederlands, Engels, Frans of Turks is. De taal van de integratie is ONDERWIJS. Talen zijn slechts hulpmiddelen voor betere integratie. Dus moeten thuistalen bruggen zijn voor een betere integratie en voor betere schoolprestaties.

Het dynamisme en de gedrevenheid die ons instituut kent en die gestalte geeft aan het kwaliteitsvol onderwijs dat wij bieden, zal in de toekomst steeds worden voortgezet.

In die ogenschijnlijk proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Sener Ugurlu
– Voorzitter

bestuurslid

Projecten

Social Media