“İyi Uygulama Örnekleri Tanıtımları” programımız gerek Türkiye’den gerek Belçika ve dünyadan bizlere yeni bir perspektif sağlayacak, ufkumuzu açacak eğitim odaklı ve bilimsel temellere dayalı farklı uygulamaları, projeleri, kişi ya da kurumları tanıtmayı amaçladığımız etkinlikleri kapsamaktadır. Aynı zamanda enstitü olarak Belçika’da yaptığımız çalışmaları tanıtmak için davet edildiğimiz sunum ve seminerleri de bu grupta değerlendiriyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda sizler de bizimle iş birliği kurmak isterseniz bize info@instituutturksestudies.be e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu program kapsamında düzenlediğimiz ve katıldığımız etkinliklerin afişlerini ve etkinliklerden bazı resimleri aşağıda görebilirsiniz.