Şener Uğurlu
Enstitü Başkanı

Dr. N. Feyza Altınkamış
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ebru Karataş Acer
Yönetim Kurulu Üyesi