Şener Uğurlu
Enstitü Başkanı

Doç.Dr. N. Feyza Altınkamış
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ebru Karataş Acer
Yönetim Kurulu Üyesi