Belçika’da yaşayan 6-12 yaş arası çocukların bilim ve sanat okuryazarlığı becerilerini geliştirmek, bilim dünyasına ilgi duymalarını motive ederek, sorgulayan, analiz yapabilen ve araştıran bireyler olmalarını sağlamak ve sanat alanında ilgili becerilerini geliştirerek çocukların müzikten, resim dalına kadar çeşitli dallarda tüm duyularını kullanarak keşifler yapmalarını ve kendilerini içlerinden geldiği gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır. 

Alt amaçlar:

  1. Türk çocuklarının Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türkçenin ev dili olmaktan öte bilim ve sanat dili olduğu konusunda farkındalık oluşturmak,
  2. Türkçenin bilim dili olarak kullanıldığı, çocukların yaş gruplarına uygun süreli yayınlar ile çocukları (ve aileleri) tanıştırmak
  3. Türkçenin sanat dili olarak kullanıldığı, çocukların yaş gruplarına uygun uygulamalı sanat etkinlikleri ile çocukları (ve aileleri) tanıştırmak
  4. Ailelere Türkçenin ev/aile dili işlevi dışında kullanımları için rol model oluşturmak

Dil, Bilim ve Sanat Atölyeleri Brüksel Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında Gent ve Anvers şehirlerinde düzenlenmiştir.

Dil, Bilim ve Sanat Atölyeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için info@instituutturksestudies.be adresine yazabilirsiniz.

Projemizin afişi ve atölye çalışmalarımızdan bazı resimleri aşağıda görebilirsiniz.