Bu etkinlikler AB ERASMUS programı kapsamında uluslararası ve ulusal çeşitli üniversiteler, kurumlar ve kişiler ile iş birliklerimizi kapsamaktadır.

16/11/2019 tarihinde 2019-1-TR01-KA101-072237 nolu Erasmus projesi kapsamında Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan öğretmen ve yöneticilere bir seminer düzenledik.