Türk Dili Enstitüsü, Uyum ve Araştırma Merkezi’nin Misyonu

Mİsyonumuz,

1.Belçika, Türk toplumu içinde yetişmekte olan çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkçe dil gelişimlerini destekleyecek eğitim programları hazırlamak ve yürütmek,

2.Belçika, Türk toplumunda yetişmekte olan çocuklarımızın ve gençlerimizin “eğitim” önceliği çerçevesinde kişisel gelişimlerini ve topluma uyumlarını desteklemek,

3.Uluslararası değişim programları ve staj hareketliliğine katılacak olan öğrenci ve eğitim personeline ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak,

4.Bilimsel ve kurumsal ortaklıklar ile sürdürülebilir iş birliği yapmaktır.

Türk Dili Enstitüsü, Uyum ve Araştırma Merkezi’nin Vizyonu

Belçika Flaman Bölgesi’nde 50 yılı aşkın bir süredir varlık gösteren Türk toplumunun kendi kimliğini koruyarak içinde yaşadığı ülkeye uyumuna, eğitim ve araştırmayı temel alarak katkı sağlamaktır.