“Öğretmen Sohbetleri” bir hizmet içi eğitim programıdır. Enstitümüzde birlikte çalıştığımız öğretmen arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarında birbirlerini güncel bilgiler ışığında bilgilendirdikleri ve mesleki fikir alışverişinde bulundukları bir eğitim platformudur. Sohbetler sırasında öğretmenlerimiz kendi seçtikleri konular hakkında sunumlar yapmakta, enstitümüz projeleri kapsamında geliştirmekte olduğumuz eğitim programları üzerine çalışmakta, farklı alanlardan davet edilen uzmanlar tarafından bilgilendirilmekte, alandaki ve toplumumuzda eğitim odaklı güncellemeleri takip etmektedir.

“Öğretmen Sohbetleri” alanımıza ilgi duyan tüm meslektaşlarımıza açıktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmen Sohbetleri Programı

20/11/2020 Dr. Ebru Karataş AcerOnline Eğitim Modülü Tanıtım
18/12/2020 Doç. Dr. Feyza Altınkamış Göç yaşantısı çerçevesinde
BEN kimim? Anne? Araştırmacı? Öğretmen? 
29/1/2021Prof. Dr. Aygül GünaltayErken yaşta müzik eğitiminin önemi
12/3/2021Uzman Ayşe İşçiBir Türk öğretmenin gözünden
2/4/2021Esin Ertürk AsarErken Cumhuriyet Dönemi Pedagoji Reformu