Batı Avrupa’da 3. ve 4. nesil Türk gençlerinin yetiştiği düşünülecek olursa çift dillilik sürecinin okul öncesi dönemden başladığını söyleyebiliriz. Çocuklarımız ana dilleri olan Türkçeyi sadece ev/aile ortamında öğrenmekte ve kullanmakta, bu nedenle bu dile ait bakış açıları hep dar kalmakta ve çift dilliliğin getirdiği avantajları yeterince kullanamamaktadırlar. Çocuklar Türkçenin bilim dili/eğitim dili/sanat ve kültür dili gibi özelliklerini keşfedememekte bu da onların ana dillerine aidiyet hissetmelerinde olumsuzluğa yol açarak çocukların duygusal gelişimleri de negatif anlamda etkilemektedir. Ayrıca dil ve bilişsel gelişim arasındaki güçlü ilişkiden de hareketle çift dillilik bağlamında çocuklarımızın ana dili durumunda olan Türkçe dil gelişimlerinin okul öncesi dönemden başlayarak programlı olarak desteklenmesi çok önemlidir. Erken çocukluk döneminde dil gelişiminin temeli özellikle sözcük dağarcığının gelişimi ile ilişkilendirilir. Bundan hareketle çocuklarımızın ana dilleri olan Türkçede de sözcük dağarcıklarını farklı eğitim ortamlarında bulunarak zenginleştirmeleri önemlidir. Bu gelişim onların Belçika eğitim sistemi içerisindeki akademik başarılarına ve Flamanca dil gelişimlerine de güçlü bir temel sağlayacaktır. 

Bu amaçla enstitü bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkçemiz: Oynayalım, Öğrenelim ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında “Şarkıyla Oyunla Türkçemiz” projelerini yürüttük. Her iki proje de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından “Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı” kapsamında desteklenmiştir.

Türkçemiz: Oynayalım, Öğrenelim projesinde Belçika’nın Gent şehrinde pazar günleri 10:00-12:00 arasında okul öncesi okullarında üçüncü sınıfa devam 5 yaş çocuklarımızla oyunlar eşliğinde Türkçe dersleri yaptık. Projemizden çeşitli resimleri aşağıda görebilirsiniz.

Şarkıyla Oyunla Türkçemiz projesinde çevrim içi olarak cumartesi ve pazar günleri 10:00-13:00 arasında okul öncesi okullarında üçüncü sınıfa devam 5 yaş çocuklarımızla hem oyun hem müzik ve dil eğitim, programımızla derslerimizi yaptık. Projemizden çeşitli resimleri aşağıda görebilirsiniz.

Okul öncesi dil eğitimi projelerimiz hakkında detaylı bilgi için info@instituutturksestudies.be adresine yazabilirsiniz.

1

Türkçemiz: Oynayalım, Öğrenelim Projemizden

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

.

Thumbnail 1

Şarkıyla Oyunla Türkçemiz Projemizden

Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Şarkıyla Oyunla Türkçemiz 9
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Şarkıyla Oyunla Türkçemiz 9
previous arrow
next arrow