Ons meertalig karakter

We maken zo veelmogelijk individuen, professionelen en organisaties bewust van de vele cognitieveen sociale voordelen van meertaligheid. We zetten onze eigen meertaligheid in omcontact te leggen met allerlei partners en om ervoor te zorgen dat de Belgen van Turkse afkomst hun Turkse, Nederlandse, Franse en Duitse taalvaardigheden ten volle kunnen ontwikkelen.

Ons intercultureel perspectief                                                                                         

Alle medewerkers dragen een intercultureel perspectief uit. Dat perspectief bestaat uit een Belgisch, Turks en Europees bewustzijn. We willen ieders migratieachtergrond een plaats geven binnen het Belgische en Europese burgerschap. Of het nu gaat over iemand die recent geïmmigreerd is of al generaties in België woont, we hebben aandacht voor de verscheidene culturele  

 

Onze verbindende brugpositie

Als instituut slaan wij een brug tussen wetenschap en praktijk, tussen verschillende instituten, partners en samenlevingsgroepen.We onderzoeken wat werkt en implementeren het in onze werking.Dankzij onze meertalige achtergrond en ons intercultureel perspectief, verhogen we wederzijds begrip in de samenleving.

 

Onze academische basis

Met ons eigen wetenschappelijk onderzoek dragen we bij aan de kennis overmeertaligheid in België en dragen we een visie uit die gebaseerd is op evidence-based aanpakken. Eigen onderzoek en wetenschappelijke literatuur vormt de basis van ons handelen.

 
  
Onze educatieve deskundigheidOns team is samengesteld uit educatieve experten van verschillende domeinen met jarenlange ervaring in het onderwijzen van meertaligen. Van kleuteronderwijs tot hoger onderwijs en pedagogische begeleiding: elke medewerker heeft zijn eigen specialiteit en geeft vanuit zijn of haar expertise vorm aan onze werking. 
   

Ons sterk netwerk

We zetten in op een sterk academisch, educatief en sociaal netwerk in België, Europa en Turkije. We werken samen, wisselen informatie uit en leren van de best practices van anderen. We beperken ons dus niet tot samenwerking met organisaties die inzetten op het Turks. We geloven dat we zullen groeien als organisatie door met alle partners samen te werken en alle sterktes te bundelen.