1997 yılında Çukurova Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümünden lisans, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi’nden yüksek lisans ve 2005 yılında Çukurova Üniversitesi’nden aynı alanda doktora derecesini almıştır. 2005-2008 yılları arasında Tübitak ve Tüba’dan aldığı burslar ile Fransa, Lyon 2 Üniversitesine bağlı bir dil araştırmaları merkezinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2011-2016 yılları arasında Türkiye, Millî Eğitim Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi iş birliği çerçevesinde Brüksel Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği görev bölgesinde yer alan Gent Üniversitesi, Edebiyat ve Felsefe Fakültesi, Mütercim, Tercümanlık ve İletişim bölümü, Türkçe anabilim dalında okutman olarak görevlendirilmiştir. Eylül 2018’de Türkiye Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen doçentlik unvanını “Dilbilimi” alanında almıştır. Şu an Gent Üniversitesi, Türkçe anabilim dalında öğretim görevlisi ve araştırmacı olarak görevine devam etmektedir. Araştırma alanı tek dilli ve iki dilli çocuklarda erken dönem dil gelişimi ve aile-çocuk dil etkileşimidir. 1 çocuk annesidir.

Gönüllülük çerçevesinde Gent Belediyesi kütüphanelerinde Türk çocukları için kitap okuma faaliyetlerine katılmakta ve Türk aileler için Türkçe eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.