Voorzitter

Begon ooit met zijn studies aan  de VUB.  In 1995 behaalde  hij een diploma Pedagogie  en in 1998 een diploma Economie.  Is steeds werkzaam als leerkracht handelsvakken in het secundair onderwijs.  Tussen 1995 en 1998 gaf hij lessen Turks in het volwassenenonderwijs.  Van 2006 tot 2014 organiseerde hij lessen Turks voor Nederlandssprekenden en lessen Nederlands voor allochtonen. Tijdens de jaren 1990-1994 was hij voorzitter van ” Socio-culturele en onderlinge bijstandsvereniging ” Van 2004 tot 2013 was hij voorzitter van de Europees Turkse vriendschapsvereniging waar hij ook hoofdredacteur was van de door de vereniging uitgebrachte maandblad.  Tijdens de jaren 2000-2007 was hij lid van de raad van bestuur en Voorzitter van  de Adviesraad Ethnisch-Culturele minderheden.  Van 1995 tot 2006 was hij lid van de raad van bestuur van het provinciaal integratiecentrum.  Hij presenteerde tussen 1985 en 1995 een Turkstalige radioprogramma.  Hij was van 2007 tot 2013 Antwerps gemeenteraadslid waar hij  o.m.lid was van de commissie onderwijs en voorzitter  van de commissie financien en rechtszaken.  Van 2012 tot en met 2018 was hij provincieraadslid waarhij ook lid was van de adviesraad van het Provinciaal onderwijs. Als hobby speelt hij voetbal en leest hij  boeken o.m. over de Turkse geschiedenis en taal.

e-mail adres: sener.ugurlu@spoor5.be