Categories:

In onze workshops willen we Turkse kinderen, die opgegroeid zijn in België, Turkse
spreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen aanleren.

Doelstellingen van het project:

1. Turkse kinderen helpen hun Turkse taalvaardigheden te ontwikkelen
2. Zorgen dat er meer aandacht besteed wordt aan Turkse spreekwoorden en
idiomatische uitdrukkingen
3. Het gebruik van spreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen promoten in het
dagelijkse gebruik van de Turkse taal (zowel op het vlak van lezen en luisteren, als bij
spreek- en schrijfvaardigheid)
4. Aandacht vestigen op spreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen in het Nederlands
of Frans
5. Verschillen en gelijkenissen aantonen tussen Turkse en Vlaamse/Franse
spreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen.

Doelpubliek van het project:

a) Kinderen vanaf de derde kleuterklas en het eerste leerjaar, leeftijdscategorie 6 tot 7
jaar
b) Kinderen van de lagere school tussen 8 en 12 jaar
Gedurende het volledige project hopen we per activiteiten locatie tot 60, en in totaal tot 1080
kinderen te bereiken.

Project coördinator: Şener Uğurlu

Tags:

Comments are closed