Categories:

Dit project wil Turkse kinderen van ongeveer 5-6 jaar, vanaf de derde kleuterklas, ondersteunen bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden in het Turks.
Hierbij is de doelgroep kinderen die met Turks zijn opgegroeid als een van hun moedertalen. Turkse kinderen die in hun gezinsomgeving opgegroeid zijn met Turks, worden in het Vlaamse en
Belgische onderwijssysteem niet ondersteund bij het ontwikkelen van academische vaardigheden in het Turks. Het Turks dat zij thuis horen is immers verschillend van de taal die zij op school horen en gebruiken. Dit project probeert dit basisprobleem aan te pakken door ‘groepsspellen’ te organiseren.

Doelgroep: Kinderen tussen 5 en 6 jaar
Project coördinator: Doç. Dr. Feyza Altınkamış

Tags:

Comments are closed