In 2015 behaalde ze haar doctoraat op het gebied van onderwijsorganisatie. Tijdens de jaren 2013-2014 was zij gastonderzoeker in het Amerikaanse New York Albany universiteit (SUNY) met een beurs van de Turkse hoge raad voor onderwijs. Van 2008 tot 2017 was ze onderzoeker en daarna onderwijzend personeel in de faculteit Pedagogie van de Universiteit van Usak.  Sinds 2017 is ze bezig aan haar tweede doctoraat aan de vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie aan de Universiteit Gent. Heden is ze werkzaam als onderwijzend personeel in de vakgroep Vertalen, tolken en communicatie afdeling Turks aan de universiteit Gent. Haar onderzoeksdomeinen zijn onderwijspolitiek, onderwijspsychologie, onderwijsmodellen, politiek hoger onderwijs. Ze is bezig met (integratie) projecten die de allochtone gemeenschappen en in het bijzonder de Turkse gemeenschap ten goede komt. Zij is gehuwd. Op vrijwillige basis organiseert ze seminaries en geeft ze lezingen aan het middenveld. Alsook organiseert ze opleidingen t.a.v. kinderen en jongeren van Turkse afkomst en infomomenten voor de ouders.

Haar motto : innerlijke vrede en geluk, doe wat je graag doet en probeer een kind
positief bewust te maken.

e-mail: ebrukaratas29@hotmail.com