Categories:

Bu proje, ilkokula başlamadan bir yıl önce okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan 6 yaş grubundaki Türk çocuklarının ev/aile ortamında edindikleri anadilleri olan Türkçeyi eğitici ortamlarda kullanmalarını sağlayarak çocukların kavramsal gelişimlerine anadilleri aracılığı ile destek olmayı hedeflemektedir. Türkçeyi aile ortamında edinerek büyüyen Türk çocukları Belçika, Flaman eğitim sistemi içerisinde okul öncesi eğitime başladıklarında anadilleri olan Türkçe onların akademik başarısını destekleyememektedir. Bunun nedenlerinden biri evde duyulan Türkçe’nin okul dili özelliklerini içermemesidir. Bu proje bu temel sorunun çözümüne “oyun grubu” yaklaşımıyla katkı sağlamayı hedeflemektedir. Proje, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Hedef kitle: 5-6 yaş çocukları
Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Feyza Altınkamış

Tags:

Comments are closed