Categories:

Bu proje Belçika’da yetişen Türk çocuklarına Türkçe atasözleri ve deyimlerin öğretilmesini hedeflemektedir. Brüksel Yunus Emre Enstitüsü tarafından finanse edilmektedir.

Projenin amaçları:

1- Türk çocuklarının Türkçe dil becerilerini geliştirmek
2- Atasözlerimiz ve deyimlerimiz hakkında farkındalık uyandırmak
3- Atasözleri ve deyimlerin günlük Türkçe iletişim alanlarında (okuma, dinleme,
konuşma ve yazma becerileri) kullanımını teşvik etmek
4- Flamanca/Fransızca’daki atasözleri ve deyimlere dikkat çekmek
5- Türkçe ve Flamanca/Fransızca’daki atasözleri ve deyimler arasında farklılık ve
benzerlikleri görmektir.

Proje hedef kitlesi:

a) Okulöncesi dönem (anaokulu 3.sınıf) ve ilkokul 1. sınıfa devam eden 6-7 yaş grubundaki
çocuklar ve
b- İlkokul öğrencileri (2-6. sınıf) 8-12 yaş grubundaki çocuklardır.
Tüm proje süresince her uygulama merkezinde 60, toplamda 660 çocuğa ulaşmak
hedeflenmektedir.

Proje Koordinatörü: Şener Uğurlu

Comments are closed