Ze behaalde haar Bachelordiploma in Engelse Taalkunde aan de Çukurova Universiteit in 1997, haar Masterdiploma aan de Bilkent Universiteit in 2000 en haar doctoraat aan de Çukurova Universiteit in 2005. Van 2005 tot 2008 werkte ze als postdoctoraal onderzoeker bij een taalonderzoekscentrum aan de Universiteit van Lyon in Frankrijk. Hiervoor werden haar beurzen toegekend door TUBITAK en TUBA (de Turkse tegenhangers van het FWO/ Turkse fondsen voor wetenschappelijk onderzoek). Sinds 2011 is ze tewerkgesteld als docent en onderzoeker aan de Afdeling Turks, Vakgroep Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie aan de Universiteit Gent.  Haar onderzoeksdomein is vroege taalontwikkeling bij tweetalige kinderen en familie-kind taalinteractie bij eentalige en tweetalige kinderen.  Als vrijwilliger neemt zij  deel aan de voorleesactiviteiten voor Turkse kinderen  in de bibliotheken van de stad Gent en organiseert zij Turkse onderwijsactiviteiten voor Turkse gezinnen.​

e-mail adres: feyzaaltinkamis@gmail.com