Categories:

Eğitimlerimize bakış açımız aile-çocuk-okul arasındaki iş birliği üzerine kuruludur. Bundan hareketle aile-çocuk-okul seminerler serisinin amaçları

a) ailelere iki dilli çocuk yetiştirmenin incelikleri hakkında bilgi vermek ve bu konuda farkındalık yaratmak, aileleri göç ortamında ebeveyn olmanın getirdiği/getireceği sorumluluklar konusunda aydınlatmak

b) çocukların iki dilli birey olarak kendilerini keşfetmelerini sağlamak, bilinçli ve mutlu iki dilli olarak yetişmeleri için farklı atölye çalışmaları ile iki dilli birey olarak kendilerini tanımalarına aracılık etmek

c) okul yönetimleri ve öğretmenleri iki dilliliğin sınıf ortamına getirebileceği avantajlar konusunda bilgilendirmek, öğretmenlerin iki dilli çocukların dil gelişim süreçleri hakkında yapılmış olan güncel araştırma sonuçlarını takip etmelerini sağlamak, iki dilli çocuklarla eğitim sürecinin daha verimli hale gelmesi için uygulamaya yönelik ipuçları sunmak

Proje Koordinatörü: Feyza Altınkamış-Ebru Karataş Acer

Comments are closed