Categories:

Bu projenin amacı Belçika Flaman Bölgesi okullarında bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkçe derslerinin tema temelli bir yaklaşımla yeniden okullarda hayat bulabilmesini sağlamaktır. Bu projenin hedef kitlesi Flaman Bölgesi okullarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise gibi seviyelerde çeşitlilik göstermektedir. Proje, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından finanse edilmektedir. Bu proje ile,

  • Flaman Bölgesi’nde yer alan okullarda,
  • Flaman Bölgesi’nde ikamet eden öğretmenler ile,
  • Flaman eğitim sisteminden uyarlanmış,
  • Tema temelli bir eğitim öğretim müfredatı ile Türkçe öğretiyoruz.

Proje Koordinatörü: Dr. Ebru Karataş Acer

Comments are closed