1. Organiseren en opstellen van onderwijsprogramma’s die de studieachterstand van de Turkse kinderen en jongeren wegwerken
2. Organiseren en opstellen van onderwijsprogramma’s die de kinderen en jongeren helpen het Turks beter aan te leren.
3. De kinderen en jongeren die in onze maatschappij leven proberen een positieve vorming te geven en hun integratie te vergemakkelijken via onderwijsprojecten.
4. Studenten en docenten die in het kader van uitwisselingsprogramma’s hier toekomen helpen en adviseren.
5. Samenwerkingsverbanden aangaan  op wetenschappelijke basis met verschillende instellingen.

Als Instituut voor Turkse Studies, Integratie en Onderzoek, beweren wij dat de taal van de integratie het ONDERWIJS zelf is en niet zozeer het Nederlands, Engels, Frans of Turks. Talen zijn slechts hulpmiddelen voor betere integratie. Dus moeten thuistalen bruggen zijn voor een betere integratie en voor betere schoolprestaties.