Categorieën
Project

“Het onderwijzen van Turks door middel van een thematische aanpak in Vlaamse scholen”

Het doel van dit project is om Turkse lessen te voorzien in Vlaamse scholen zoals nog nooit eerder gedaan werd. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een thematische aanpak.Het doelpubliek van dit project toont een grote variatie in Vlaamse scholen, op niveaus zoals dat van de kleuterschool, lagere school en het middelbaar.Met dit project willen […]

Categorieën
Project

“Turks al spelend leren (Turkse groepsspelen)”

Dit project wil Turkse kinderen van ongeveer 5-6 jaar, vanaf de derde kleuterklas, ondersteunen bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden in het Turks.Hierbij is de doelgroep kinderen die met Turks zijn opgegroeid als een van hun moedertalen. Turkse kinderen die in hun gezinsomgeving opgegroeid zijn met Turks, worden in het Vlaamse enBelgische onderwijssysteem niet ondersteund […]

Categorieën
Project

“Een Turks taalbad voor kinderen” (Atelier van Turkse taalactiviteiten)

In onze workshops willen we Turkse kinderen, die opgegroeid zijn in België, Turksespreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen aanleren. Doelstellingen van het project: 1. Turkse kinderen helpen hun Turkse taalvaardigheden te ontwikkelen2. Zorgen dat er meer aandacht besteed wordt aan Turkse spreekwoorden enidiomatische uitdrukkingen3. Het gebruik van spreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen promoten in hetdagelijkse gebruik van de […]

Categorieën
Project

“Cursussen en trainingen voor Persoonlijke ontwikkeling”

Dit project omhelst alle cursussen die we in België geven. Doel van het project Het geven van voorlichting over de onderwerpen die de gemeenschappenaanbelangen via seminaries. Het bewustmaken van de gemeenschappen op gebied van persoonlijk,maatschappelijk en wetenschappelijk vlak. De emancipatie en integratie van de Turkse gemeenschap in België bevorderendoor ontwikkeling en bewustwording. Elk individu moet […]