Categories:

Het doel van dit project is om Turkse lessen te voorzien in Vlaamse scholen zoals nog nooit eerder gedaan werd. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een thematische aanpak.Het doelpubliek van dit project toont een grote variatie in […]

Categories:

Dit project wil Turkse kinderen van ongeveer 5-6 jaar, vanaf de derde kleuterklas, ondersteunen bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden in het Turks.Hierbij is de doelgroep kinderen die met Turks zijn opgegroeid als een van hun moedertalen. Turkse […]

Categories:

In onze workshops willen we Turkse kinderen, die opgegroeid zijn in België, Turksespreekwoorden en idiomatische uitdrukkingen aanleren. Doelstellingen van het project: 1. Turkse kinderen helpen hun Turkse taalvaardigheden te ontwikkelen2. Zorgen dat er meer aandacht besteed wordt aan […]

Categories:

Dit project omhelst alle cursussen die we in België geven. Doel van het project Het geven van voorlichting over de onderwerpen die de gemeenschappenaanbelangen via seminaries. Het bewustmaken van de gemeenschappen op gebied van persoonlijk,maatschappelijk en wetenschappelijk vlak. […]