2015 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2013-2014 yılları arası Yüksek Öğretim Kurulu bursu ile New York Albany Üniversitesi’nde (SUNY) ziyaretçi araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2005-2008 yılları arası Uşak Ulubey İlçesinde İngilizce Öğretmeni olarak çalışmıştır. 2008-2017 yılları arasında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde önce araştırma görevlisi, daha sonra öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Gent Üniversitesi İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış Bölümü’nde ikinci doktoraya başlamıştır. Şu an Gent Üniversitesi, Edebiyat ve Felsefe Fakültesi, Mütercim Tercümanlık ve İletişim bölümü, Türkçe anabilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanı, eğitim politikaları, eğitim psikolojisi, eğitim modelleri, yükseköğretim politikaları ve örgütlerin kurumsallaşma süreçleridir. Belçika’da yaşamaya başladığı yıl itibari ile azınlıklara ve Türk toplumuna yönelik projeler üretmektedir. Evlidir.
Gönüllülük çerçevesinde STK’lar ve kurumlar için seminerler vermekte, Türk aileler için Türkçe eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve çocuklar ve gençler için eğitici aktiviteler yapmaktadır. Kendime dair öğrendiğim en önemli şeyler, insanın kendiyle mutlu olabilmesi, sevdiği işi yapabilmesi ve bir çocuğun kalbine dokunabilmesi gerektiğidir.