Categories:

Bu proje Belçika’da yaşayan Türk toplumuna yönelik olarak hazırlanan seminerleri kapsamaktadır.

Projenin amaçları:

  1. Toplumun ihtiyaç duyduğu konularda ilgili uzmanlar tarafından seminerlerin verilmesi
  2. Bilimsel, toplumsal ve kişisel konularda farkındalık uyandırmak
  3. Belçika’da yaşayan Türk toplumunu gelişmeye, kendilerini keşfetmeye teşvik etmek ve içinde yaşadıkları topluma uyumlarını sağlamak

Proje hedef kitlesi

a) Belçika’da yaşayan anneler, babalar, veliler, gençler, çocuklar

Tüm proje süresince farklı şehirlerde bu hedef kitleye ulaşmak amaçlanmaktadır.


Proje Koordinatörü: Şener Uğurlu-Feyza Altınkamış-Ebru Karataş Acer

Comments are closed